Πολιτική Eπιστροφών / Ακυρώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ruck-hellas.gr, επειδή απλά αλλάξατε γνώμη, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους.

Α. ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η άσκηση του δικαιώματός σας αναφορικά με την υπαναχώρηση από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4512/2018) διέπεται από τις κάτωθι νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Προθεσμία 14 ημερών

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»):

 • εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή την παραλαβή του (όταν έχετε επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») ή
 • εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου προϊόντος σε εσάς, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά.

 

 • Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, γεγονός που συνεπάγεται ότι μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων σας χωρίς να αιτιολογήσετε αυτή την απόφασή σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης.

 

 

 • Επιστρεφόμενο προϊόν σε άριστη κατάσταση

Οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε.

Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώλησή του και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κλπ).

 • Επίδειξη πρωτότυπου παραστατικού αγοράς

Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

 • Έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση (όπως επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο στη διεύθυνσή μας Χαλκέων 13, Θεσσαλονίκη, ΤΚ54631, φαξ: 2310256910 ή μέσω email: shop@ruckhellas.gr, όπου θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνσή σας και, εάν υπάρχει, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας σας (φαξ) και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας https://ruck-hellas.gr/ να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς τη φόρμα επιστροφής. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση μέσω email επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται για:

(α) προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

(β) προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν ανοιχτεί οι συσκευασίες ενυδατικών κρεμών.

(γ) ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Β. ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι νόμιμες συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος https://ruck-hellas.gr/, είναι οι εξής:

 • Επιστροφή προϊόντων εντός 14 ημερών από την δήλωση υπαναχώρησης

Έχετε την υποχρέωση να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε  την υπαναχώρηση σας στο φυσικό κατάστημα. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τη διεύθυνση που θα δηλώσετε, με δική σας χρέωση, που εκτιμάται κατά μέγιστο όριο σε ποσό ύψους 10 Ευρώ.

 • Επιστροφή Τιμήματος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Χρήστη. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς, θα γίνεται από το φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, δικαιούστε αποκλειστικά να λάβετε πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.

 • Επιστροφή τιμήματος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εντός 14 ημερών από τη γνώση της υπαναχώρησης του Χρήστη.

Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης θα γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από τον χρόνο που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

 • Μη επιστροφή δαπανών παράδοσης

Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

 • Αποζημίωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για προκληθείσα ζημία στο επιστρεφόμενο προϊόν

Έχετε υποχρέωση να αποζημιώσετε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εάν κάνατε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης και εξαιτίας αυτής επήλθε ζημία στο προϊόν, η δε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  δικαιούται να συμφωνήσει  μαζί σας την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

 • Επιστροφή προϊόντος μαζί με το δώρο

Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 

Γ.ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ Ή ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: α) να απαιτήσετε, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτούνται  δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματά σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2310256910 ή στο email info@ruckhellas.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ RUCK-HELLAS 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν σας γνωστοποίησε και έτσι γνωρίζατε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Ε.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στη Θεσσαλονίκη και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και του Χρήστη , αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΣΤ. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr , Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και ειδικότερα μπορείτε να συμπληρώσετε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

Η. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Για την ενημέρωσή σας σε σχέση με τους όρους που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://ruck-hellas.gr/ σας παραπέμπουμε στους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ https://ruck-hellas.gr/oroi-chrisis.

Θ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ruck-hellas.gr διέπεται από τον  Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο [ΥΑ οικ. 31619/15.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017)] που προβλέπει γενικές αρχές και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Φόρμα Επιστροφής