Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 

Η προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλουμένη Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Χαλκέων αρ 13 (εφεξής Επιχείρηση ή μας ή εμάς) λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα). Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@ruck-hellas.gr.

 

 1. Λίγα λόγια για την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες περιποίησης και θεραπείας νυχιών, αφαίρεση κάλων- ονυχοκρυπτώσεις, μυκητιάσεις- υπερκερατώσεις, ορθονυχία-ονυχοπλαστική, διαβητικό πόδι, πώληση και αντιπροσώπευση προϊόντων ποδολογίας και διοργάνωση σεμιναρίων για απόκτηση πιστοποίησης. Οι υπηρεσίες της παρέχονται μέσω του φυσικού ινστιτούτου-χώρου περιποίησης της Επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο www.ruck-hellas.gr.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά Δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα.

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η Επιχείρηση;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο μας www.ruck-hellas.com ή σε έντυπες αιτήσεις στον φυσικό μας χώρο. Αυτά αφορούν:

 • Πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο).
 • Οικονομικά Δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό).
 • Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).
 • Δεδομένα αποστολής προϊόντων (ταχυδρομική διεύθυνση).

 

 1. Πώς χρησιμοποιεί η Επιχείρηση τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται από την  Επιχείρηση και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας να διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου.

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παραγγελίες προϊόντων: προκειμένου να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών και άλλων ειδικών προνομίων.
 • Επικοινωνία: για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Επιχείρηση τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας www.ruck-hellas.gr ή/και του φυσικού μας χώρου για:

 • τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Επιχείρηση και την πραγματοποίηση επιστροφών.
 • την προώθηση προϊόντων μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας
 • τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας.
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Επιχείρηση;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης προϊόντων,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον μας.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να καταστεί δυνατή η αποστολή των εμπορευμάτων σε εσάς.

 

 1. Πώς εξασφαλίζει η Επιχείρηση ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σέβεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Εταιρεία ταχυμεταφορών έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την  Επιχείρηση:

 • να τηρεί εχεμύθεια,
 • να μη στέλνει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Επιχείρησης,
 • να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και το Ν.4624/2019

 

 1. Στέλνει η Επιχείρηση τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Επιχείρηση τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχουμε τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της  Επιχείρησης.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Επιχείρηση και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε είτε να μας ταχυδρομήσετε σχετικό γραπτό αίτημα στην διεύθυνσή μας  είτε να μας στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ruck-hellas.gr .

 

 1. Πότε απαντάει η Επιχείρηση στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  Επιχείρηση μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς.

 

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310256910 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@ruck-hellas.gr .

 

 1. Κάνει η Επιχείρηση χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Επιχείρηση, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Επιχείρηση;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που το υποκείμενο δεν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

30/11/2020